zondag 29 juli 2007

ATC-swap Travel around the world!!!

Hallo Allemaal,

op 1 en 2 september aanstaande organiseren wij, Hobbyclub Retro, een tentoonstelling met als thema 'Reis rond de wereld'.

Om er echt een 'Reis rond de wereld 'van te maken, zouden we uw hulp willen vragen. In onze tentoonstelling willen we een heuse ATC wand creëren, daarom is onze vraag aan u: wie wil ATCtjes met ons ruilen? Mail ons gerust voor meer info.

De techniek is volledig vrij en als het eventueel mogelijk is, lijkt het ons leuk om je eigen land/ streek te nemen als thema. Dit is echter geen verplichting. Wij zijn tevreden met een ruiltje :-) De hoeveelheid ATCtjes bepaald uzelf, u krijgt steeds hetzelfde aantal terug.

Hopende op een positieve reactie én een wand vol ATCtjes, danken wij u bij voorbaat.

Hello,

On the first and second of September, our Hobbyclub Retro, organise an exposition in the theme of ‘Travel around the world’.

But to make it a real ‘Travel around the world’, we ask your help. In our exposition we want to create a huge wall of ATC-cards. This is why we ask you: Who wants to trade ATC-cards with us?

The technique is completely free and if it’s possible, it would be nice if you would take your own country/region as your theme. It is not obliged to do this. We are happy with a little trade :-) The amount of ATC-cards can be chosen by yourself, and you will get the same amount in return.

If you want to help us, you can contact us here.
Hopefully we recieve some positive reactions and a wall of ATC-cards, wich we thank you for in advance.


Hallo ihr alle,

Am 1 und 2 september organisieren Hobbyclub Retro, eine Ausstellung mit den thema : Die Reise um die Welt.


Damit es eine richtige Reise um die Welt wird, brauchen wir Ihre Hilfe. Während unsere Ausstellung wollen wir eine richtige ATC-wand herstellen. Daher unsere Frage : wie will ATC's mit uns tauchen?


Die Technique ist total frei und, falls es eventuel möglich ist, wurden wir uns sehr freuen wenn Sie Ihre eigene Region oder Land als Thema wählen wurden. Das ist aber keine Verpflichtung. Wir sind zufrieden mit einen Tausch. Die Menge an ATC's entscheiden Sie selbst. Sie bekommen die gleiche Anzahl wieder zuruck.


Wenn sie uns hiermit weiter helfen wollen, kunnen Sie Kontact mit uns aufnehmen auf folgende email-adres : hobbyretro@telenet.be

Wir hoffen auf eine Positieve Reaktion und eine Wand vol Atc's. Vielen Dank im voraus.

Bonjour,

Le premier en deuxième septembre organisent Hobbyclub Retro une exposition ayant comme le thème 'Voyage autour du monde'.

Pour faire véritablement ‘Voyage autour du monde ', nous votre aide voulu demander. Dans notre exposition, nous voulons créer un vrai mur des ATC, pour cette raison notre question à vous est : Qui veut échanger des ATC avec nous?

La technique est entièrement libre et s'il est éventuellement possible, il semble notre pour ton propre pays/région prendre comme thème. Ce n'est toutefois pas une obligation. Nous sommes contents avec un échange : -) La quantité des ATC déterminés vous-même, vous récupère le toujours même nombre.

Si vous voulez nous aider , alors vous pouvez contacter nous.
Espérants une réaction positive et une cloison plein des ATC, je vous remercie en avance.
1 opmerking:

Linda zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.